כנסים והדרכות - ד"ר דורינה קלש

הדרכות שהעברתי במהלך הקריירה

כנסים בהם נטלתי חלק...